Aktuelt

Ny rapport om sirkulærøkonomi fra Prosess21

Ny rapport om sirkulærøkonomi fra Prosess21

Prosess 21 har publisert en ny rapport om sirkulærøkonomi. Bak rapporten står en ekspertgruppe, som har vært satt sammen av deltagere fra prosessindustrien, akademia, LO og Norsk Industri. Et av Industrial Green Techs fokusområder er sirkulærøkonomi og vårt arbeid med...

les mer
PROSIN-konferansen 2020

PROSIN-konferansen 2020

Årets konferanse blir både digital og fysisk. Selve Arendalsuka er avlyst, men både PROSIN-konferansen og Avfall Norges konferanse er det mulig å få med seg. PROSIN-konferansen opprettholdes med flere fysiske konferanser, som overføres digitalt. Det er ulike former...

les mer
Nominer en kandidat til Industrial Green Tech Award 2020

Nominer en kandidat til Industrial Green Tech Award 2020

Om IGT Award: IGT Award er en pris som går til en bedrift/virksomhet som har jobbet for å oppnå miljøteknologiklyngen Industrial Green Techs mål om å bli verdens første klimapositive industriregion og/eller utvikler en innovativ grønn teknologisk løsning til det...

les mer
Viktige utlysninger som kommer i EU

Viktige utlysninger som kommer i EU

Green Deal-utlysning Disse utlysningene er et utkast, så det kan fortsatt komme endringer. De endelige utlysningstekstene vil etter planen komme i september, og disse vil ha søknadsfrist i siste halvdel av januar 2021. Det er noen utlysninger som kan være av interesse...

les mer
Alt som kan lages av olje kan lages av CO2

Alt som kan lages av olje kan lages av CO2

På oppdrag av Industrial Green Tech har Bergfald Miljørådgivere laget en CCU-rapport om karbonfangst og -bruk. Dette er en del av Veikartet for industrien i Vestfold og Telemark. Prosjektet «Utredning og muligheter for fangst og bruk av CO2» har sett på teknologi og...

les mer
Hjelp til prosjekt-utvikling

Hjelp til prosjekt-utvikling

Industrial Green Tech har fått ekstra støtte fra Innovasjon Norge for at klyngens medlemmer kan få gratis rådgivning. Vi oppfordrer bedriftene i klyngen til å melde inn ønsker til klyngeadministrasjonen om bistand. Vi har tilgjengelig 150 timer ut 2020, støttet av...

les mer
2 millioner til grønt forprosjekt for Cody

2 millioner til grønt forprosjekt for Cody

Industrial Green Tech samlet i april klyngebedrifter til workshop for ekstra støttemidler fra Innovasjon Norge. I en krevende tid for norsk næring ønsker Innovasjon Norge å stimulere til økt innovasjonsaktivitet og omstilling. Teknologibedriften Cody har grepet denne...

les mer
Grenland – a natural Hub 4 Circularity

Grenland – a natural Hub 4 Circularity

Gikk du glipp av faglunsjen om Hub 4 Circularity ? Faglunsjen «Siruklærøkonomi transformerer industrien» på Herøya Industripark ble 24.04.2020 servert digitalt. Pierre Herbens innlegg “Hubs for Circularity – an upcoming new opportunity in SPIRE” ble etterfulgt av...

les mer