Cody AS

Cody utvikler nøkkelferdige, automatiserte maskinsystemer og har bred erfaring innen maskinbygging, industriautomatisering, robotsystemer og produktutvikling.

Våre kjernekompetanser er mekanisk og elektrisk design, automasjon, industriell IT, robotikk, kybernetikk og komplekse systemintegrasjoner. Vi arbeider på tvers av fagdisipliner og leverer totalpakker i alle produksjonstrinn. Cody kan kjøre hele prosessen fra problem til idé, til 3D-design, produksjon og sammenstilling, testing, dokumentasjon og implementering hos kunden. Cody tar gjerne totalansvaret slik at kunden skal slippe å forholde seg til flere leverandører. Cody har egenkompetanse eller etablerte samarbeidsforhold med dyktige underleverandører på alle felt innen sitt fagområde.

Vår største ressurs er vår erfaring med utvikling innenfor en rekke ulike bransjer, fra utvikling av produksjonsmaskiner for farmasøytisk industri, til utvikling av tekniske hjelpemidler og avansert måleutstyr.

Vi ønsker å bidra til å øke produksjon i Norge gjennom å utvikle høyteknologiske og automatiserte løsninger, slik at kundene våre kan oppnå høy produktivitet og kvalitet med effektiv bemanning.

Nettside

Kontaktperson

Ken André Myhra Kihle

Tlf: 992 24 842 
E-post: ken.andre@cody.no