Isola AS

Isola skal verne verdier og være byggenæringens viktigste støttespiller i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg.

Misjon:
Vi skal verne verdier og være byggenæringens viktigste støttespiller i kampen for tørre, sunne og energieffektive bygg.

Visjon:
Isola skal være førstevalget når det bygges fuktsikkert og energieffektivt

Strategi:
Isola skal være en nisjeleverandør Vi skal ha en ledende posisjon i hjemmemarkedet som defineres som Norden, og samtidig være sterkt eksportrettet på utvalgte segmenter.Markedslederskapet skal styrkes ved langsiktig produktutvikling med meget høy fag- og markedskompetanse Isola vil satse på egen utviklingskompetanse og i tillegg samarbeide aktivt med eksterne utviklingsmiljøer.Egenproduksjon vil være en sentral del av Isolas samlede virksomhet 
Med utstrakt automatisering og høy teknisk kompetanse vil vi legge vekt på et konkurransekraftig produksjonsapparat med effektive og smidige logistikkløsninger.Produktivitetsutvikling og omstillingshastighet skal sikres ved tett involvering av ansatte i team og systematisk bruk av kontinuerlige forbedringsgrupper i hele organisasjonen
Alle ansatte skal i sitt arbeid bruke en del av sin tid i samspill med andre for å forbedre måten vi arbeider på. Vi skal utfordre hverandre for kontinuerlig å søke etter forbedringer på alle plan og langs hele verdikjeden.Overordnede mål og strategi skal utfylles av konkrete forbedrings-programmer og handlingsplaner 
Vi jobber med oppgaver og målsettinger relatert til strategier. Disse tas ut i konkrete delmål og teamoppgaver som gir mening og forståelse for alle involverte.

Nettside

Kontaktperson

Trond Risberg

Tlf: 988 91 886
E-post: t.risberg@isola.no