OIW Process AS

OiW Process AS

  • Utvikler teknologi for håndtering av avfallsvann og avfallsstrømmer.
  • Har fasiliteter for testing av ideer og prototyper i eget laboratoriet.
  • Utvikler egen teknologi samt for- og sammen med kunder.
  • Realiserer prosjekter som gir miljøgevinster til samfunnet rundt oss.
  • Eier av Norsep AS og Inline-Test AS, selskaper som har sitt utspring i suksessfulle utviklingsprosjekter.
  • Eier av engineering-selskapet Norip Solutions AS.

Kontaktperson

Susan Heldal

Tlf: 483 00 530
E-post: susan.heldal@oiwp.no