Vekst i Grenland

 

Den samlede enheten består av nærmere 140 ansatte, 75 kjøretøy, masse spesialutstyr med lokale ledere i Danmark og Storbritannia. IBKA har et bredt spekter av spesialutstyr for å utføre tjenester innenfor håndtering av farlig avfall, olje og kjemikalievern, arbeid i nitrogenatmosfære, sirkulasjonsrens, tankrengjøring og rengjøring med tørris.

Industri- og offshoretjenestene i Norsk Gjenvinning-konsernet lå tidligere under Norsk Gjenvinning Industri. I 2018 skiftet Norsk Gjenvinning Industri navn til IBKA Norge AS, mens ledelsen og eierskapet av IBKA i Danmark og Storbritannia ble lagt under IBKA Norge AS

Nettside

Kontaktperson

Truls Vad Fjeldberg

Tlf: 928 40 087
E-post: truls.fjeldberg@ibka.no