Om IGT

Industrial Green Tech springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen. Flere av de store aktørene er utenlandsk eid og eksporterer sine produkter i et globalt marked med stor etterspørsel. Yara leverer gjødsel, Eramet raffinerte manganlegeringer til bruk i stålindustrien, REC Solar silisiumblokker til solcelleindustrien, Norcem sement og de petrokjemiske bedriftene Ineos og Inovyn plastmaterialer; alt er produkter verden trenger også i fremtiden. De store prosessbedriftene i regionen støtter seg på en bred og faglig sterk leverandørindustri samt forsknings- og utviklingsaktører som leverer både til prosessindustrien regionalt og til offshore- og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt.

Klyngens kjernevirksomhet i dag resulterer i at over 20% av Norges klimagassutslipp fra industri kommer fra denne regionen (ca 2,5 mill tonn av totalt 11,9 mill tonn CO2 ekvivalenter i 2015). Med sin tette lokalisering av store punktkilder for utslipp, vil denne regionen som verdens første klimapositive region bli en viktig bidragsyter til Norges forpliktelser til Parisavtalen om 40% kutt i klimagassutslipp innen 2030. Å utvikle kjernevirksomheten til dagens industri på en måte som tiltrekker nye teknologiutviklere og utslippsintensiv industri, vil også være nødvendig for å gjøre nasjonal satsing på CO2 fangst lønnsom

Styret

Per Knudsen

Per Knudsen

Styreleder

 • 951 06 110
 • per.knudsen@yara.com
Susan Heldal

Susan Heldal

Styremedlem

 • 483 00 530
 • susan.heldal@oiwp.no
Christopher Kjølner

Christopher Kjølner

Styremedlem

 • 905 31 962
 • christopher.kjolner@skagerakenergi.no
Sverre Gotaas

Sverre Gotaas

Styremedlem

 • 902 49 734
 • sverre.gotaas@hipark.no
Nils Kristian Bogen

Nils Kristian Bogen

Styremedlem

 • 988 99 674
 • kristian.bogen@usn.no
Arne Borgersen

Arne Borgersen

Observatør

 • 911 23 143
 • arne.borgersen@innovasjonnorge.no
Trine Kopperud

Trine Kopperud

Styremedlem

 • 952 80 174
 • trine.kopperud@yara.com
Kjetil Larsen

Kjetil Larsen

Styremedlem

 • 916 40 874
 • kjetil.larsen@norner.no
Anette Norborg

Anette Norborg

Observatør

 • 951 30 367
 • anette.norborg@t-fk.no

Klyngeadministrasjon

Irene Siljan Vestby

Irene Siljan Vestby

Klyngeleder

 • 952 31 706
 • irene@industrialgreentech.com