Veikart for en klimapositiv industriregion

Veikart for en klimapositiv industriregion

Industrial Green Tech jobber med et veikart for industrien i Grenland. Med ulike scenarier og tiltak skal Veikartet vise hvordan vi skal nå vårt felles mål om å bli verdens første klimapositive industriregion. Prosjektet skal utvikle et veikart for...
Batteriproduksjon i Grenland

Batteriproduksjon i Grenland

Batterier er en av nøklene til vår klimanøytrale fremtid. Manglende produksjon og utvikling i Europa er en utfordring, både utviklings- og beredskapsmessig. Grenland kan ha mange fortrinn for å etablere produksjon i denne verdikjeden: Industriparkene, deres...
Gjenvinning av REE

Gjenvinning av REE

Prosjektet ser på gjenvinning av sjeldne jordarter (Rare Earth Elements, REE) fra blant annet EE-avfall. REE brukes i mange elektroniske produkter som vi bruker i vår hverdag. Men, tilgangen på REE er usikker, noe som også er tilfellet for andre «minor metals» (MM)....